2022 OCAK CİLT 8 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ

İCD OCAK 2022

ISSN: 2149-486X

e-ISSN: 2717-8617

Cilt: 8  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.ICD.2015.006/2022.801

ICD Ocak 2022 Editörün Mesajı

 


Araştırma Makaleleri

 SOSYAL MEDYANIN ETKİLEŞİM ÖZELLİĞİNİN SİNEMAYA ETKİLERİ: “BİZİM İÇİN ŞAMPİYON” FİLMİ KONU ETİKETİ (HASHTAG) ÖRNEĞİ

THE EFFECTS OF THE INTERACTIVE FEATURE OF SOCIAL MEDIA ON THE CINEMA: THE SAMPLE OF THE “CHAMPION FOR US” FILM SUBJECT LABEL (HASHTAG)

Ayşe Irmak DARDAN

PDF
 SİCCİN 5 VE KORKU SEANSI FİLMLERİNE PSİKANALİTİK YÖNTEMLE BAKMAK

LOOKING AT SICCIN 5 AND THE CONJURING MOVIES WITH A PSYCHOANALYTIC METHOD

Ceren PARÇAL

Yalçın LÜLECİ

PDF
HAZIR YEMEK FİRMALARININ COVİD-19 SALGINI ESNASINDA DİJİTAL PAZARLAMA ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF DIGITAL MARKETING ACTIVITIES DURING THE COVID-19 EPIDEMIC OF FAST FOOD COMPANIES

Mustafa C. SADAKAOĞLU

Tülin ALKAN

PDF
BRITISH EDITORIALS PORTRAYAL OF TURKEY DURING THE 2000S: AN ANALYSIS OF THE GUARDIAN, THE FINANCIAL TIMES, AND THE DAILY TELEGRAPH

2000’LERDE TÜRKİYE’NİN İNGİLİZ BAŞYAZILARINDA TASVİR EDİLME BİÇİMLERİ: THE GUARDIAN, THE FINANCIAL TIMES VE THE DAILY TELEGRAPH İNCELEMESİ 

Nilüfer TÜRKSOY

PDF
SİYASAL İLETİŞİM: 31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME

POLITICAL COMMUNICATION: AN EVALUATION OF THE 31 MARCH 2019 LOCAL ELECTIONS

Oğuz Han ÖZTAY

PDF
 
 
İCD OCAK 2022 CİLT 8 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
ICD