Editörün Mesajı

Başkan’dan

Üniversite olmak sadece eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmek anlamına gelmez. Üniversite, bu faaliyetlerin yanında sosyal ve akademik faaliyetleri de sağlıklı ve kaliteli yürütülmesinden sorumludur. Üniversitemizde görev yapan her öğretim elemanının ürettiği en küçük çıktıyı değerlendirmesi ve paylaşması temel amaçlarımızdandır. Bu amaçtan hareketle yürütülen yayın faaliyetleri ise akademik anlamda en öncelikli çabamızdır. Deneyimlerin genç kuşaklara aktarılması için temel mecra olarak gördüğümüz akademik dergi yayıncılığında, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin de katkısının olması amacıyla, bünyemizdeki tüm bilim, teknoloji ve sanat disiplinlerinde akademik dergi yayınlama kararı alınmıştır.

Üniversitemiz tarafından yayınlanan İletişim Çalışmaları Dergisi temelde teknoloji, iletişim ve sosyal bilimler arasında ilişkiler kurulması ve bu alanlar üzerine bilimsel çalışmaların yayınlanması görevini üstlenmektedir. İletişim Çalışmaları Dergisi Gazetecilik, İletişim Çalışmaları, Radyo Televizyon Haberciliği, Halkla İlişkiler, Reklamcılık alanında yapılmış olan gerek uygulamalı gerekse bilimsel araştırma merkezli makaleleri yayımlamaktadır. İletişim Çalışmaları Dergisi umuyorum ki hem Türk hem de uluslararası araştırmacıların bilimsel eserler üretmesi ve bilimsel alanda ülkemizin yazın gelişimine katkıda bulunacaktır. Derginin editörü, hakemleri ve yazarlarına katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum.

Doç. Dr. Mustafa AYDIN

Mütevelli Heyet Başkanı

 

Rektör’den

İstanbul Aydın Üniversitesi içindeki tüm fakültelerimiz önemlidir ve gereklidir. Ama üniversitemizin teknoloji, iletişim ve sosyal bilimler alanında çalışmaların yapılması adına pek çok öğrenciyi yetiştiren İletişim Fakültemiz yeni medya, halkla ilişkiler, reklam gibi alanlarda araştırma yapılması adına önemli yazınla üretmektedir. Kurumların ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılması için yayınların yararı kuşkusuz tartışılmazdır. Akademik dergi yayıncılığında varlığını ortaya koyan “İletişim Çalışmaları Dergisi”, alanında önemli ve ciddi bir adımdır. İletişim Fakültesi dekanı Prof. Hülya Yengin’e şahsında, derginin yayına hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutluyor, başarılı bir yayın hayatı diliyorum.

Prof. Dr. Yadigâr İZMİRLİ

İAÜ Rektörü

 

Editör’den

1970’li yıllardan günümüze uzanan süreçte yaşanan teknolojik gelişmeler odaklı iletişim alanındaki gelişmeler iletişim çalışmalarında hem derinliği hem yoğunluğu hem de genişlemeyi getirmiştir. Bu süreçten Türkiye’deki iletişim çalışmaları ayrı tutulamaz. Özellikle neoliberalizm etkisi altında iletişim araçlarının ticarileşmesi, özelleştirme politikaları, artan iletişim fakültelerinin sayısı nicel gelişmeler olarak göz önünde tutulabilir, diğer yandansa bu nicel gelişmeler iletişim çalışmalarına/araştırmalarına konu olarak akademik ve bilimsel çalışmalarda da bir artışa ve niteliğe yol açtığı söylenebilir.

Akademik ve bilimsel çalışmalarında gerçekleştirilmesi ne kadar önemliyse yayına dönüşmesi de  tamamlayıcı bir unsur olarak o kadar önemlidir. İletişim çalışmalarının yayınlandığı akademik platformlara katkı sağlamak ve bu platformlardan biri olmak düşüncesiyle hazırlanan İletişim Çalışmaları Dergisi

ulusal veya uluslararası indekslerde taranacak bir dergi olma hedefinde. Kapsamı iletişim bilimleri disiplini ve altdisiplinleridir. Başta gazetecilik, halkla ilişkiler ve reklam, sinema ve televizyon, yeni medya çalışmaları olmak üzere; pazarlama iletişimi, siyasal iletişim, televizyon haberciliği, kültürlerarası iletişim, medya ekonomisi, iletişim tasarımı, televizyon programcılığı, film analizi konularında çalışan genç ve deneyimli araştırmacıların bilimsel nitelikli çalışmalarını yayımlamak amacını gütmektedir.

Dergimiz yukarıda özellikleri belirtilen çalışmalar dışında iletişim bilimleri kapsamında yazılan ve alana katkı sağlayan nitelikteki derleme makalelere, alanında katkısı olduğu düşünülen yabancı dilde yazılmış özgün makalelerin Türkçe çevirilerine, iletişim bilimleri kapsamında yayımlanan bilimsel kitaplara ait makale formatındaki değerlendirme yazılara ve iletişim alanında yayımlanan kitap eleştirilerine de yer vermektedir.

Dr.Öğr. Üyesi Veli BOZTEPE 

İCD Editörü

ICD