Anasayfa

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ

İCD OCAK 2023

ISSN: 2149-486X

e-ISSN: 2717-8617

Cilt: 9  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.ICD.2015.006/2022.901

İCD Ocak 2023 Editör Mesajı

 


Araştırma Makaleleri

FARKLILAŞMA VE MARKA SADAKATİ STRATEJİSİ OLARAK ABONELİK İŞ MODELİ ‘HEPSİBURADA PREMİUM’ ÖRNEĞİ 

SUBSCRIPTION BUSINESS MODEL AS A DIFFERENTIATION AND BRAND LOYALTY STRATEGY THE EXAMPLE OF ‘HEPSIBURADA PREMIUM’

Ahsen YALIN

PDF
EKONOMİ POLİTİK PERSPEKTİFTEN THE BATMAN FİLMİNİN ANALİZİ

ANALYSIS OF THE BATMAN MOVIE FROM A POLITICAL ECONOMY PERSPECTIVE

Kerim Eser AFŞAR

PDF
MÜCBİR SEBEP Mİ, BAHANE Mİ? POLİTİK DOĞRUCULUK ÇAĞINDA SİNEMATİK ŞİDDETİ GEREKÇELENDİRMEK 

FORCE MAJEURE OR EXCUSE? JUSTIFYING CINEMATIC VIOLENCE IN THE AGE OF POLITICAL CORRECTNESS

Mehmet KÖPRÜ

PDF
FREUDYEN KARAKTER ÇÖZÜMLEMESİNİN “EZEL” DİZİSİ “CENGİZ ATAY” TİPLEMESİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF FREUDICIAN CHARACTER ANALYSIS THROUGH THE “EZEL” SERIES “CENGİZ ATAY” TYPING

Mevlüt Can KOÇAK

Olgun KÜÇÜK

PDF
BELGESEL FİLMLERDE SINIFLANDIRMA SORUNU “HONEYLAND” ve “LIVING ON ONE DOLLAR FİLMLERİNİN ETNOGRAFİK ÇÖZÜMLEMESİ

CLASSIFICATION PROBLEM IN DOCUMENTARY FILMS: ETHNOGRAPHIC ANALYSIS OF “HONEYLAND” AND “LIVING ON ONE DOLLAR”

Simge Nur BABALIK

Devrim İNCE

PDF
İCD OCAK 2023 CİLT 9 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
ICD