Anasayfa

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ

İCD EYLÜL 2023

ISSN: 2149-486X

e-ISSN: 2717-8617

Cilt: 9  –  Sayı: 3

DOI: 10.17932/IAU.ICD.2015.006/2022.903

İCD Eylül 2023 Editör Mesajı

 


Araştırma Makaleleri

NEWS TRANSFORMATIONS FROM TRADITIONAL MEDIA TO NEW MEDIA: THE CASE OF HÜRRİYET NEWSPAPER AND HURRIYET.ORG.TR

GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA HABER DÖNÜŞÜMLERİ: HÜRRİYET GAZETESİ VE HURRİYET.ORG.TR ÖRNEĞİ

Başak ÖZER AKGÜL

PDF

HEGEMONİK ERKEKLİK VE NARSİST EĞİLİMLER: TOP GUN: MAVERICK (2022) FİLMİ

HEGEMONIC MASCULINITY AND NARCISSISTIC TENDENCIES: TOP GUN: MAVERICK (2022)

Deniz YÜCEER BERKER

PDF

HALKLA İLİŞKİLERİN SAVAŞ ENDÜSTRİSİNDEKİ ROLÜ: BEN-HUR VE JAMES BOND: FROM RUSSIA WITH LOVE FİLMLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

THE ROLE OF PUBLIC RELATIONS IN THE WAR INDUSTRY: A REVIEW ON BEN-HUR AND JAMES BOND: FROM RUSSIA WITH LOVE MOVIES

Esin SERİN AKSOY

PDF

KAPİTALİST DEĞERLERE İLİŞKİN GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ÇÖZÜMLEME: GİORGİO ARMANİ REKLAM AFİŞ

A SEMIOTIC ANALYSIS OF A GIORGIO ARMANI ADVERTISEMENT POSTER IN RELATION TO CAPITALIST VALUES

Koray ÇANKAYA

PDF

TÜRKİYE’NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇEKİLMESİ KARARININ DÜNYA BASININDA YANSIMASININ İNSAN VE KADIN HAKLARI YÖNÜNDEN ÜLKE İTİBARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

AN ANALYSIS ON THE IMPACT OF TURKEY’S DECISION TO WITHDRAW FROM THE ISTANBUL CONVENTION ON THE COUNTRY’S REPUTATION IN TERMS OF HUMAN AND WOMEN’S RIGHTS

Nevra ÜÇLER

Türkan Öykü BÜYÜKÇELİKOK

PDF
İCD OCAK 2023 CİLT 9 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
ICD