Anasayfa

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ

İCD MAYIS 2023

ISSN: 2149-486X

e-ISSN: 2717-8617

Cilt: 9  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.ICD.2015.006/2022.901

İCD MAYIS 2023 Editör Mesajı

 


Araştırma Makaleleri

POSTMODERNİZM BAĞLAMINDA TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE REKLAMLARA YANSIMASI: POSTMODERN REKLAM ÖRNEĞİ OLARAK QNB FİNANSBANK 2020 YILBAŞI REKLAMININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

CONSUMPTION CULTURE AND ITS REFLECTION ON ADVERTISEMENTS IN THE CONTEXT OF POSTMODERNISM: SEMIOTIC ANALYSIS OF QNB FINANSBANK 2020 NEW YEAR ADVERTISEMENT AS AN EXAMPLE OF POSTMODERN ADVERTISEMENT

Haluk KESKİN

PDF

MEDYA VE KADIN CİNAYETLERİ; ÇANAKKALE YEREL MEDYA ÖRNEĞİ

MEDIA AND FEMICIDE: LOCAL MEDIA EXAMPLE OF ÇANAKKALE

Hicran Özlem ILGIN, Damla KARAGÜL

PDF

YENİ MEDYA HABER İLİŞKİSİ: TELEVİZYONDA WHATSAPP HABERCİLİĞİ ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

THE RELATIONSHIP BETWEEN NEW MEDIA AND NEWS: AN EXAMINATION THROUGH AN EXAMPLE OF WHATSAPP NEWS ON

Pınar TORLAK, Mete KAZAZ

PDF

ÜRÜN PAZARLAMADA AMBALAJLARIN YERİ VE TÜKETİCİ TERCİHİNDEKİ ETKİSİ

THE PLACE OF PACKAGING IN PRODUCT MARKETING AND EFFECT ON CONSUMER PREFERENCE

Ramazan KARAGÖL, Mehmet Şiran GÖKDEMİR

PDF

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA FARKLILIKLARIN BİRLİKTELİĞİ ve SİNEMADAKİ GÖRÜNÜMÜ: MANDARİİNİD FİLMİ ÖRNEĞİ

COLLOCATION OF CULTURAL DIVERSITY WITHIN THE CONTEXT OF MULTICULTURALISM AND REFLECTION ON CINEMA: MANDARİNİİD FILM CASE

Seher MİDİLLİ BÜYÜKBAŞ

 

PDF

DİJİTALLEŞMEYLE BİRLİKTE TÜRKİYE’DE KİTAP YAYINCILIĞININ DÖNÜŞÜMÜNE SEKTÖREL YAKLAŞIMLAR

SECTORAL APPROACHES TO THE TRANSFORMATION OF BOOK PUBLISHING WITH DIGITALIZATION

Sema BULAT DEMİR

PDF
İCD OCAK 2023 CİLT 9 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
ICD