2021 MAYIS CİLT 7 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ

İCD MAYIS 2021

ISSN: 2149-486X

e-ISSN: 2717-8617

Cilt: 7  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.ICD.2015.006/2021.702

ICD Mayıs 2021 Editörün Mesajı

 


Araştırma Makaleleri

THE MEANING OF THE GREEK REVOLT OF 1821 IN CONTEMPORARY TURKEY

1821 YUNAN AYAKLANMASININ MODERN TÜRKİYE’DEKİ ANLAMI

Alaaddin F. PAKSOY

PDF
GERÇEK VE ANLAM ARASINDA ETKİLEŞİM YARATMA TEKNİĞİ; ANAMORFİK İLLÜZYON

TECHNIQUE FOR CREATING INTERACTION BETWEEN REALITY AND MEANING; ANAMORPHIC ILLUSION

Begüm Aylin ÖNDER

PDF
KAMU DİPLOMASİSİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ: COVID-19 SALGINI SONRASINDA TÜRKİYE’NİN DIŞ YARDIMLARI ÖRNEĞİ

THE ROLE AND IMPORTANCE OF PUBLIC RELATIONS IN PUBLIC DIPLOMACY: TURKEY’S POST COVID-19 FOREIGN AID

Erhan SIRT

Erkut ERGENÇ

PDF
THE CONTRADICTION BETWEEN POLITICAL REALITY AND IDEOLOGY OF MEDIA

POLİTİK GERÇEKLİK VE VAR OLMA İDEALOJİSİYLE ÇELİŞEN MEDYA

Gülsün BOZKURT

PDF
SOSYAL MEDYADA DEZENFORMASYON VE HALKLA İLİŞKİLER İLİŞKİSİ

THE RELATIONSHIP WITH DISINFORMATION AND PUBLIC RELATIONS IN SOCIAL MEDIA

Hicran Özlem ILGIN

PDF
DÜŞMAN YARATMAK VE NEFRET SÖYLEMİ BAĞLAMINDA “GONE GIRL” (KAYIP KIZ) FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ

SEMIOLOGICAL ANALYSIS OF THE “GONE GIRL” MOVIE IN THE CONTEXT OF INVENTING THE ENEMY AND HATE SPEECH

Serdar Kuzey YILDIZ

PDF
TÜRK HAVA YOLLARI’NIN 85. YIL REKLAMI: MİLLİYETÇİ SÖYLEMİN TÜKETİM KÜLTÜRÜNE YANSIMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

TURKISH AIRLINES’ 85TH ANNIVERSARY COMMERCIAL: AN INVESTIGATION ON THE REFLECTION OF THE NATIONALIST SPEECH ON CONSUMPTION CULTURE

Şamil ÖZCAN

PDF
POLİS KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE İLETİŞİM STRATEJİLERİ: COMPSTAT ÖRNEK OLAYI

ORGANIZATIONAL CHANGE AND COMMUNICATION STRATEGIES IN POLICE ORGANIZATIONS: THE CASE OF COMPSTAT

Yusuf YÜKSEL

PDF
İCD MAYIS 2021 CİLT 7 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
ICD