2022 EYLÜL CİLT 8 SAYI 3

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ

İCD EYLÜL 2022

ISSN: 2149-486X

e-ISSN: 2717-8617

Cilt: 8  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.ICD.2015.006/2022.803

İCD EYLÜL 2022 Editör Mesajı

 


Araştırma Makaleleri

DIFFERING MUSLIM IDENTITIES AND SOCIAL INFLUENCES: A LOOK AT BOLLYWOOD AND INDONESIAN MOVIES

FARKLILAŞAN MÜSLÜMAN KİMLİKLER VE SOSYAL ETKİ: BOLLYWOOD VE ENDONEZYA FİLMLERİNE BİR BAKIŞ

Hisham BARBHUİYA

PDF
NURİ BİLGE CEYLAN SİNEMASINDA TARKOVSKY ÖYKÜNMESİ

TARKOVSKY EMULATION AT NURİ BİLGE CEYLAN’S CİNEMA

Nurullah ÖZDEMİR

Bahar ÖZTÜRK

PDF
MUHSİN ERTUĞRUL SİNEMASININ KURAMSAL AÇIDAN ANALİZİ

THEORETICAL ANALYSIS OF MUHSIN ERTUĞRUL CINEMA

Gözde SUNAL

PDF
MİTOLOJİDEN HAKİKAT SONRASI ÇAĞA: SANATIN HYPERTEXT EVRENİ

FROM MYTHOLOGY TO THE POST-TRUTH AGE: THE HYPERTEXT UNIVERSE OF ART

Dilara ŞENTÜRK

PDF
DİJİTAL NARSİSİZM VE SOSYAL BİLİMCİLER İÇİN BİR ÖLÇEK ÖNERİSİ

DIGITAL NARCISSISM AND A SCALE PROPOSAL FOR SOCIAL SCIENTISTS 

Hakan TAN

PDF
DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN BİR SANAT PRATİĞİ OLARAK GÖRÜNTÜ ÜRETİMİNE YANSIMALARI

REFLECTIONS OF DIGITAL TECHNOLOGIES TO IMAGE PRODUCTION AS AN ART PRACTICE

Nilay ULUĞ BAKIŞ

PDF
İCD OCAK 2022 CİLT 8 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
ICD