2024 OCAK CİLT 10 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ

İCD OCAK 2024

ISSN: 2149-486X

e-ISSN: 2717-8617

Cilt: 10  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.ICD.2015.006/2024.1001

İCD Ocak 2024 Editör Mesajı

 


Araştırma Makaleleri

SANAT VE TASARIMDA BİR YÖNTEM VE MALZEME DİLİ OLARAK DİSİPLİNLERÖTESİLİK ÜZERİNE

ON TRANDISCIPLINARITY AS A METHOD AND MATERIAL LANGUAGE IN ART AND DESIGN

Arel SİVİŞ

Rıfat ŞAHİNER

PDF
YENİ MEDYAYI HEGEL’İN TİN KAVRAMI BAĞLAMINDA DÜŞÜNMEK

THINKING OF NEW MEDIA IN THE CONTEXT OF HEGEL’S CONCEPT OF GEIST

Hakan TAN

PDF
ESİRGEYEN GÖKYÜZÜ KİTABI VE ÇÖLDE ÇAY FİLMİ ARASINDAKİ METİNLERARASI İLİŞKİNİN ORYANTALİZM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

AN INVESTIGATION OF THE INTERTEXTUAL RELATIONSHIP BETWEEN THE BOOK OF THE SHELTERING SKY AND THE MOVIE ÇÖLDE ÇAY IN THE CONTEXT OF ORIENTALISM

İbrahim ÖKSÜZ

PDF
İLERİ KAPİTALİST KÜLTÜRDE POSTMODERNİZM VE YILDIZ KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA SİNEMA FİLMLERİNDEKİ SAHNELERİN REKLAMLARDA KULLANIMI: GELECEĞE DÖNÜŞ FİLMİ ÖRNEĞİ

USING MOVIE SCENES IN ADVERTISEMENTS IN THE CONTEXT OF POSTMODERNISM AND STAR CULTURE IN AN ADVANCED CAPITALIST CULTURE: THE EXAMPLE OF THE FILM BACK TO THE FUTURE

Nilay TAN ÇAKIR

PDF
SOSYAL BİLİMLERİN ARAŞTIRMA YAKLAŞIMLARINDA YENİ YÖNELİMİ: DİJİTAL ETNOGRAFİ DESENİ

NEW ORIENTATION IN RESEARCH APPROACHES OF SOCIAL SCIENCES: DIGITAL ETHNOGRAPHY DESIGN

Reyhan KULLUK

PDF
İCD OCAK 2024 CİLT 10 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
ICD