2016 OCTOBER VOLUME 2 ISSUE 2

İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY

The Journal of Communication Studies

İCD OCTOBER 2016

ISSN: 2149-486X

e-ISSN:

Volume: 2  –  Issue: 2

DOI: 10.17932/IAU.ICD.2015.006

İCD October 2016 Editor's Message


Research Articles

Bir İletişim Aracı Olan Sosyal Medyanın Halkla İlişkiler Ekseninde Türk Markaları Tarafından Kullanımı: Ülker ve Eti Üzerinden Bir İnceleme

İrem DALKIRAN

PDF
Halkla İlişkilerde Mükemmellik Kuramı Açısından Kurumsal İletişim1

İrfan ERTEKİN

PDF
Bütünleşik Pazarlama İletişim Sürecinde Halkla İlişkiler ve Reklam

Yelda ŞENKAL

PDF
Kitle İkna Tekniklerinin Kullanılması Bakımından Günümüz Televizyon Yayıncılığı

Ayten ÖVÜR

PDF
ICD