2016 EKİM CİLT 2 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ

İCD EKİM 2016

ISSN: 2149-486X

e-ISSN:

Cilt: 2  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.ICD.2015.006

ICD Ekim 2016 Editörün Mesajı


Araştırma Makaleleri

Bir İletişim Aracı Olan Sosyal Medyanın Halkla İlişkiler Ekseninde Türk Markaları Tarafından Kullanımı: Ülker ve Eti Üzerinden Bir İnceleme

İrem DALKIRAN

PDF
Halkla İlişkilerde Mükemmellik Kuramı Açısından Kurumsal İletişim1

İrfan ERTEKİN

PDF
Bütünleşik Pazarlama İletişim Sürecinde Halkla İlişkiler ve Reklam

Yelda ŞENKAL

PDF
Kitle İkna Tekniklerinin Kullanılması Bakımından Günümüz Televizyon Yayıncılığı

Ayten ÖVÜR

PDF
ICD