2016 APRIL VOLUME 2 ISSUE 1

İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY

The Journal of Communication Studies

İCD APRIL 2016

ISSN: 2149-486X

e-ISSN: 2717-8617

Volume: 2  –  Issue: 1

DOI: 10.17932/IAU.ICD.2015.006

İCD April 2016 Editor's Message


Research Articles

Halkla İlişkiler ve Gazetecilik Sektörleri İlişkisi Bağlamında Haber Kaynağı Olarak Basın Bültenleri

Deniz AKBULUT

PDF
Türkiye’de Kamu Spotu Oluşum Süreci ve Yayın Politikaları

Birgül BİLGİÇ

PDF
Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Erkek Kimliğinin Televizyon Reklamlarına Yansıması (Televizyon Kozmetik Reklamlarında Göstergebilimsel Çözümleme)

Müşerref DERİNCE

PDF
Türkistan’da Ceditçilik ve Basın Faaliyetleri

Gülcennet ÖZTÜRK

PDF
Azerbaycan İnternet Medyasında Bilgi Manipülasyonu Problemi: Neticeler ve Çözüm Yolları

Vüqar ZİFEROĞLU

PDF
ICD