2016 NİSAN CİLT 2 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ

İCD NİSAN 2016

ISSN: 2149-486X

e-ISSN: 2717-8617

Cilt: 2  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.ICD.2015.006

ICD Nisan 2016 Editörün Mesajı


Araştırma Makaleleri

Halkla İlişkiler ve Gazetecilik Sektörleri İlişkisi Bağlamında Haber Kaynağı Olarak Basın Bültenleri

Deniz AKBULUT

PDF
Türkiye’de Kamu Spotu Oluşum Süreci ve Yayın Politikaları

Birgül BİLGİÇ

PDF
Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Erkek Kimliğinin Televizyon Reklamlarına Yansıması (Televizyon Kozmetik Reklamlarında Göstergebilimsel Çözümleme)

Müşerref DERİNCE

PDF
Türkistan’da Ceditçilik ve Basın Faaliyetleri

Gülcennet ÖZTÜRK

PDF
Azerbaycan İnternet Medyasında Bilgi Manipülasyonu Problemi: Neticeler ve Çözüm Yolları

Vüqar ZİFEROĞLU

PDF
ICD