2018 APRIL VOLUME 4 ISSUE 1

İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY

The Journal of Communication Studies

İCD APRIL 2018

ISSN: 2149-486X

e-ISSN: 2717-8617

Volume: 4  –  Issue: 1

DOI: 10.17932/IAU.ICD.2015.006

İCD April 2018 Editor's Message


Research Articles

Türkiye’de Ana Akım Televizyon Kanalları Ana Haber Bültenlerinde Çocuk Temsili

Dr. Öğr. Üyesi Naciye Beril EKŞİOĞLU SARILAR

PDF
Reklam Estetiği Ve Mit Üretimi Açısından “Marlboro Man” ve “Marlboro Country” Reklam İmgelerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa C. SADAKAOĞLU

PDF
Revista Punto Final, A Story of a Militant and Radical Journalism

Dr. Antonio CASTILLO ROJAS

PDF
ICD