2018 NİSAN CİLT 4 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ

İCD NİSAN 2018

ISSN: 2149-486X

e-ISSN: 2717-8617

Cilt: 4  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.ICD.2015.006

ICD Nisan 2018 Editörün Mesajı


Araştırma Makaleleri

Türkiye’de Ana Akım Televizyon Kanalları Ana Haber Bültenlerinde Çocuk Temsili

Dr. Öğr. Üyesi Naciye Beril EKŞİOĞLU SARILAR

PDF
Reklam Estetiği Ve Mit Üretimi Açısından “Marlboro Man” ve “Marlboro Country” Reklam İmgelerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa C. SADAKAOĞLU

PDF
Revista Punto Final, A Story of a Militant and Radical Journalism

Dr. Antonio CASTILLO ROJAS

PDF
ICD