2019 OCTOBER VOLUME 5 ISSUE 2

İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY

The Journal of Communication Studies

İCD OCTOBER 2019

ISSN: 2149-486X

e-ISSN: 2717-8617

Volume: 5  –  Issue: 2

DOI: 10.17932/IAU.ICD.2015.006

ICD October 2019 Editor's Message


Research Articles

Ulusal Kültürün İletişim, Liderlik, Performans Ve Motivasyona Etkisi Ve Yönetim Modellerinin Kültürler Arası Uygulanabilirliği

Yusuf Yüksel

Tuncay Durna

PDF
Kamu Ve Özel Hastane Ayrımında Sağlık İletişiminin Hastane Kurum İmajı Algısına Etkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Adem AYTEN

Kübra ZAĞLI

PDF
Basın İlan Kurumunun Yenilenen İmajının Hedef Kitleler Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi

Gonca YILDIRIM

Büşra KILIÇ

PDF
Anadolu’daki Doğa Motifleriyle Anlatımın Sivas Zara Bolucan Köyü Mezar Taşları Üzerinden İncelenmesi

Burak KAYA

Cem Kağan UZUNÖZ

PDF
Kamu Diplomasisi Bağlamında Algı Değişimi Üzerine Niteliksel Bir Araştırma

Özgür ASLAN

Kazım BABACAN 

PDF
Mekân ve Mekân Tasarımının Ses Derinliğine Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma

Özge YILDIZ

Cem Kağan UZUNÖZ

PDF
Dağlık Karabağ’la İlgili Çatışmanın Azerbaycan Medyasında Sunumu: Trend.Az Örneği

Laman GASIMLI

Adem AYTEN

PDF
İCD OCTOBER 2019 VOLUME 5 ISSUE 2 DOI LIST PDF
ICD