2019 EKİM CİLT 5 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ

İCD EKİM 2019

ISSN: 2149-486X

e-ISSN: 2717-8617

Cilt: 5  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.ICD.2015.006

ICD Ekim 2019 Editörün Mesajı


Araştırma Makaleleri

Ulusal Kültürün İletişim, Liderlik, Performans Ve Motivasyona Etkisi Ve Yönetim Modellerinin Kültürler Arası Uygulanabilirliği

Yusuf Yüksel

Tuncay Durna

PDF
Kamu Ve Özel Hastane Ayrımında Sağlık İletişiminin Hastane Kurum İmajı Algısına Etkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Adem AYTEN

Kübra ZAĞLI

PDF
Basın İlan Kurumunun Yenilenen İmajının Hedef Kitleler Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi

Gonca YILDIRIM

Büşra KILIÇ

PDF
Anadolu’daki Doğa Motifleriyle Anlatımın Sivas Zara Bolucan Köyü Mezar Taşları Üzerinden İncelenmesi

Burak KAYA

Cem Kağan UZUNÖZ

PDF
Kamu Diplomasisi Bağlamında Algı Değişimi Üzerine Niteliksel Bir Araştırma

Özgür ASLAN

Kazım BABACAN 

PDF
Mekân ve Mekân Tasarımının Ses Derinliğine Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma

Özge YILDIZ

Cem Kağan UZUNÖZ

PDF
Dağlık Karabağ’la İlgili Çatışmanın Azerbaycan Medyasında Sunumu: Trend.Az Örneği

Laman GASIMLI

Adem AYTEN

PDF
İCD EKİM 2019 CİLT 5 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
ICD