2020 EKİM CİLT 6 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ

İCD EKİM 2020

ISSN: 2149-486X

e-ISSN: 2717-8617

Cilt: 6  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.ICD.2015.006/2020.602

ICD Ekim 2020 Editörün Mesajı


Araştırma Makaleleri

Halkla İlişkilerin Kavramsal Tanımlamaları Üzerine Bir İnceleme

Ali YILDIRIM

PDF
Akıllı Makine Çağı Sinemasına Giriş: Sinema Sanatında Yapay Zekâ Teknolojilerinin Kullanımı

Ferhat ZENGİN

PDF
Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Oyunlaştırma İçeren Dijital Spor Aplikasyonlarının Kullanımı

Okaner OKAN

Deniz AKBULUT

PDF
Body as a Means of Identity

Ozan Can YILMAZ 

PDF
“Katma Değer Şaban” ve “Orta Direk Şaban” Filmlerinde 1980’ler Türkiye’sinin Ekonomi  Politikalarının Eleştirisi

Yunus Şaban YAMAN

Engin BAŞÇI 

PDF
İCD EKİM 2020 CİLT 6 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
ICD