2024 MAYIS CİLT 10 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ

İCD MAYIS 2024

ISSN: 2149-486X

e-ISSN: 2717-8617

Cilt: 10  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.ICD.2015.006/2024.1002

İCD Mayıs 2024 Editör Mesajı

 


Araştırma Makaleleri

DÖNGÜSEL EKONOMİNİN MODA SEKTÖRÜNDEKİ ROLÜ

THE ROLE OF CIRCULAR ECONOMY IN THE FASHION INDUSTRY

Gözde ÖYMEN ENGİNDENİZ

Nihal KOCABAY ŞENER

PDF
ROBOTLAR ÇAĞINDA GAZETECİLİK

JOURNALISM IN THE AGE OF ROBOTS

Gülcennet ÖZTÜRK ÇELEBİ

PDF
TÜTÜN TEMALI KAMU SPOTLARININ MEDYA ESTETİĞİ VE İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

ANALYZING TOBACCO-THEMED PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT WITH MEDIA AESTHETICS AND CONTENT ANALYSIS

Hidayet Hale KÜNÜÇEN

Serpil SAMUR

PDF
PANOPTİK TOPLUMDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ve SUSKUNLUK SARMALI PARADOKSUNUN ELEŞTİREL DEĞERLENDİRMESİ

A CRITIC OF THE PARADOX OF THE FREEDOM OF EXPRESSION AND THE SPIRAL OF SILENCE IN PANOPTIC SOCIETY

Mehmet Emin BEGTİMUR

Adem AYTEN

PDF
DİJİTAL REKLAMLARDA ÇOCUK KULLANICILARI BEKLEYEN RİSKLER VE ETİK SORUNLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

AN EVALUATION ON THE RISKS AND ETHICAL ISSUES AWAITING CHILD USERS IN DIGITAL ADVERTISEMENTS

Pınar CAN TUNÇ

Metin KASIM

PDF
POLITICAL ELECTIONS IN THE DIGITAL AGE: INTERACTIVE COMMUNICATION IN ELECTION CAMPAIGNS

DİJİTAL ÇAĞDA SİYASİ SEÇİMLER: SEÇİM KAMPANYALARINDA İNTERAKTİF İLETİŞİM

Rozerin YÜKSEL

Tamer BAYRAK

PDF
İCD MAYIS 2024 CİLT 10 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
ICD