2021 JANUARY VOLUME 7 ISSUE 1

İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY

The Journal of Communication Studies

İCD JANUARY 2021

ISSN: 2149-486X

e-ISSN: 2717-8617

Volume: 7  –  Issue: 1

DOI: 10.17932/IAU.ICD.2015.006/2021.701

ICD January 2021 Editor's Message

 


Research Articles

Danimarka Sinemasında Bir Auteur: Thomas Vinterberg Sineması Üzerine Bir Bakış

Buket Akdemir Dilek

PDF
Mizah İçerikli Instagram Postlarının Bir Remiks Pratiği Olarak Tanımlanması Ve Analizi

Dilara Tekrin

Çiğdem Aytekin

PDF
Türk Sinemasında Suriyeli Mülteciler: “Kardeşim İçin Der’a” Filminde Mültecilerin Mağduriyet Temsili”

Muhammed Ersin Toy

Şükrü Sim

PDF
İstanbul Aydın Üniversitesi Bilişim Sistemlerinin Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi Esaslarına Göre Performans Analizi

Murat Elibol

Zafer Aslan

PDF
Yeni Bir Sınıflandırma Çalışması Olarak Sosyal Medya Fenomenlerinin Paylaşımda Bulundukları İçerik Türlerine Göre Sınıflandırılması: Youtube Örneği

Nilüfer Sezer

Zeynep Özcan

PDF
II. Dünya Savaşı’nın Yıkımı Üzerinden Sinemada Rüya Ve Gerçek: Hiroşima Sevgilim’in Psikanalitik Kuram Açısından İncelenmesi

Nur İnci

PDF
Medya Etkileri Üzerine Deneysel Bir Çalışma: Suriyeli Sığınmacılar

Seçil Deren van het HOF

Zeynep Nihan BAKIR

Murat BİROL

PDF
İCD JANUARY 2021 VOLUME 7 ISSUE 1 DOI LIST PDF
ICD