2021 OCAK CİLT 7 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ

İCD OCAK 2021

ISSN: 2149-486X

e-ISSN: 2717-8617

Cilt: 7  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.ICD.2015.006/2021.701

ICD Ocak 2021 Editörün Mesajı

 


Araştırma Makaleleri

Danimarka Sinemasında Bir Auteur: Thomas Vinterberg Sineması Üzerine Bir Bakış

Buket Akdemir Dilek

PDF
Mizah İçerikli Instagram Postlarının Bir Remiks Pratiği Olarak Tanımlanması Ve Analizi

Dilara Tekrin

Çiğdem Aytekin

PDF
Türk Sinemasında Suriyeli Mülteciler: “Kardeşim İçin Der’a” Filminde Mültecilerin Mağduriyet Temsili”

Muhammed Ersin Toy

Şükrü Sim

PDF
İstanbul Aydın Üniversitesi Bilişim Sistemlerinin Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi Esaslarına Göre Performans Analizi

Murat Elibol

Zafer Aslan

PDF
Yeni Bir Sınıflandırma Çalışması Olarak Sosyal Medya Fenomenlerinin Paylaşımda Bulundukları İçerik Türlerine Göre Sınıflandırılması: Youtube Örneği

Nilüfer Sezer

Zeynep Özcan

PDF
II. Dünya Savaşı’nın Yıkımı Üzerinden Sinemada Rüya Ve Gerçek: Hiroşima Sevgilim’in Psikanalitik Kuram Açısından İncelenmesi

Nur İnci

PDF
Medya Etkileri Üzerine Deneysel Bir Çalışma: Suriyeli Sığınmacılar

Seçil Deren van het HOF

Zeynep Nihan BAKIR

Murat BİROL

PDF
İCD OCAK 2021 CİLT 7 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
ICD